krigsmaterielexport till Indien

Interpellation 1999/2000:81 av Ohly, Lars (v)

av Ohly, Lars (v)

den 12 november

Interpellation 1999/2000:81

av Lars Ohly (v) till statsrådet Leif Pagrotsky om krigsmaterielexport till Indien

Enligt uppgifter på Dagens Nyheters debattsida den 5 november har Bofors fått klartecken från regeringen att exportera ammunition och reservdelar för granatgeväret Carl Gustaf till Indien. Detta trots att Indien ligger i krig med Pakistan och att det inte finns några som helst leveransgarantier i det 23 år gamla avtalet.

Under 1998 försämrades förhållandet mellan Indien och Pakistan allvarligt i och med att de båda länderna genomförde kärnvapensprängningar. Under sommaren 1999 övergick konflikten mellan de båda länderna i regelrätt krig.

Enligt svensk lag är krigsmaterielexport i princip förbjuden. Undantag kan endast göras om särskilda krav är uppfyllda. Indien och Pakistan är exempel på länder som Sverige, enligt de regler vi har, inte ska exportera krigsmateriel till. Trots detta har nu regeringen godkänt ytterligare leveranser av ammunition och reservdelar till granatgeväret Carl Gustaf. Regeringen hänvisar till riksdagens riktlinjer om godkännande av följdleveranser av reservdelar och ammunition, trots att avtalet som tecknades 1976 av dåvarande statliga FFV inte innehåller någon sådan förpliktelse.

Förhållandet mellan Indien och Pakistan måste tas på mycket stort allvar. Båda länderna har brutit mot gällande spridningsavtal, genomfört provsprängningar och gått till militärt angrepp mot varandra. Det råder ingen tvekan om att båda ländernas militära agerande utgör ett allvarligt säkerhetspolitiskt hot mot världsfreden. Förhållandet mellan Indien och Pakistan borde vara en fråga där såväl EU som FN har anledning att ingripa med ett vapenembargo för att förhindra att kriget får katastrofala följder.

Jag vill fråga handelsminister Leif Pagrotsky:

  1. Vad avser handelsministern att göra för att uppfylla riksdagens riktlinjer i fråga om exporten till Indien av krigsmateriel, som inte kan betraktas som följdleveranser?
  2. Vad avser handelsministern att göra för att svenskt krigsmateriel inte exporteras till Indien eller Pakistan där en konflikt övergått i regelrätta krigshandlingar?
  3. Vad avser handelsministern att göra för att uppfylla EU:s uppförandekod för krigsmaterielexport i konflikten mellan Indien och Pakistan?
  4. Vad avser handelsministern att göra för att förmå FN att införa vapenembargo när det gäller Indien och Pakistan?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-11-12 Anmäld: 1999-11-16 Besvarad: 1999-11-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.