Kunskaps- och kompetensförsörjning

Interpellation 2017/18:580 av Hans Rothenberg (M)

av Hans Rothenberg (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för näringslivet. För att möta behoven finns inte all nödvändig kompetens i Sverige, utan företag behöver även rekrytera människor från andra länder. Detta illustreras väl av IT och Telekomföretagen som menar att Sverige inom fem år kommer att sakna 70 000 it-specialister.

Även om it-sektorn är en av de hårdast utsatta branscherna är den tyvärr inte ensam. Utvecklingen i världen går mot en allt större grad av tävlan mellan länder om de skickligaste personerna. För att Sverige och svenskt näringsliv ska kunna hävda sig och attrahera duktiga personer behövs bra, enkla och rättssäkra villkor för arbetskraftsinvandring.

Statistik från Tillväxtverket visar att sju av tio företag i Sverige vill växa men hindras på grund av kompetensbrist. Den bilden bekräftas av Arbetsförmedlingen, som pekat på en alltmer utbredd brist på kvalificerad arbetskraft. Enligt Världsbankens Global Competitiveness Report är det svenska företagsklimatet ett av världens bästa, men just när det gäller förmågan att attrahera och behålla talanger så ligger Sverige sämre till.

Med anledning av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Hur avser ministern att möta näringslivets behov av att få tag på nödvändig kompetens och tillåta de företag som vill växa att faktiskt också kunna växa?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-06-08 Överlämnad: 2018-06-11 Anmäld: 2018-06-12 Svarsdatum: 2018-06-25 Sista svarsdatum: 2018-06-28
Debatt (7 anföranden)