Kvarkenfärjan

Interpellation 2017/18:325 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

När regeringen lämnade besked i frågan om finansieringen av den nya Kvarkenfärjan kom det som ett i ledet av negativa besked för Norrland. Ansökan avslås, trots att färjelinjen är nödvändig för näringslivet i Norrland.

Färjetrafiken över Kvarken mellan Umeå och Vasa sparar såväl restid som utsläpp. I stället för att åka 80 mil runt hela Bottenviken för att ta sig till Vasa kan invånarna i Umeå ta färjan ca 10 mil över Kvarken. Färjetrafiken skapar en naturlig kontakt mellan Sverige och Finland, vilket möjliggör ekonomisk och kulturell integration mellan våra länder.

Den gamla färjan närmar sig 40-årsstrecket, och allteftersom färjan blir äldre blir underhållskostnaderna dyrare. Den nuvarande färjan togs i trafik redan 1981 och har trafikerat Kvarken sedan 2013. En ny färja skulle motverka de extra kostnader som den gamla färjan medför. Det är helt enkelt dags att en ny färja börjar trafikera linjen. Även hamnarna behöver rustas upp för att linjen ska nå upp till sin fulla potential.

I Finland har staten garanterat en medfinansiering på 250 miljoner, med förbehållet att svenska staten gör motsvarande investering. Den finska staten ser möjligheten, men också behovet, av en välfungerande färjeförbindelse. Denna inställning borde även delas av den svenska staten.

Tyvärr har ersättandet av den gamla färjan och de nödvändiga upprustningarna av hamnarna stött på stort motstånd från den svenska regeringen, och finansieringsansökan har nyligen avslagits. Återigen väljer den rödgröna regeringen att bortse från behoven i Norrland.

Avslaget kommer som ett steg i ledet av en Norrlandsfientligt driven politik, där skatter på drivmedel och avstånd slår hårt mot en region med just stora avstånd. Att följa upp denna politik med uteblivna satsningar som är nödvändiga för näringslivet i Norrland är oacceptabelt. Det är sedan länge dags att regeringen och statsrådet börjar ta de norrländska behoven på allvar och börjar bedriva en politik som inte bortser från Sveriges största region.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Varför vill inte regeringen stödja en för näringslivet i Norrland central förbindelse som skapar en naturlig kontakt mellan Sverige och Finland?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2018-01-17 Överlämnad: 2018-01-18 Anmäld: 2018-01-19 Återtagen: 2018-01-24 Sista svarsdatum: 2018-02-01