Kvotering till bolagsstyrelser

Interpellation 2013/14:317 av Nordén, Marie (S)

av Nordén, Marie (S)

den 28 februari

Interpellation

2013/14:317 Kvotering till bolagsstyrelser

av Marie Nordén (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I februari gick finansminister Anders Borg ut i medierna och menade att om inte näringslivet snart förbättrar den dåliga kvinnorepresentationen så kommer regeringen att överväga en kvoteringslag inom ett till två år. Det är inte första gången som finansministern skapat nyhetsrubriker med just det uttalandet. Finansministern har varje år sedan 2010 gett denna varning till näringslivet. Men inget har hänt. De senaste två åren har andelen kvinnor i styrelserna till och med minskat, visar Andra AP-fondens kvinnoindex.

Jag vill veta om det finns ett större mått av allvar i det uttalande som finansministern har gjort i år.

Vad krävs för att finansministern ska återkomma till riksdagen med en proposition om en kvoteringslag om kvinnorepresentationen i bolagsstyrelser inom två år?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-02-28 Anmäld: 2014-02-28 Svar fördröjt anmält: 2014-03-10 Besvarad: 2014-04-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)