Kvotflyktingar

Interpellation 2013/14:215 av Höj Larsen, Christina (V)

av Höj Larsen, Christina (V)

den 18 december

Interpellation

2013/14:215 Kvotflyktingar

av Christina Höj Larsen (V)

till statsrådet Tobias Billström (M)

I början av december, innevarande år, var migrationsminister Tobias Billström i Bryssel för att diskutera åtgärder för att undvika nya flyktingkatastrofer på Medelhavet, med EU:s övriga migrationsministrar. Fler borde ta emot kvotflyktingar var budskapet från Sverige.

I ett TT-telegram sade Billström: ”Jag kommer att vara som en igel på mina kollegor i den här frågan. Jag tycker att det är oerhört angeläget att vi nu förstår EU:s ansvar.”

Likaså har fler kvotflyktingar varit Billströms svar på frågan hur människor på flykt ska kunna komma till Europa på lagliga vägar och slippa riskera livet på rangliga båtar i Medelhavet, när debatten ägt rum på hemmaplan.

År 2013 ska Sverige ta emot 1 900 kvotflyktingar. Inriktningen på uttagningarna liksom antalet kvotplatser bestäms av Sveriges regering.

I år har Sverige inte fyllt kvoten på 1 900 personer. År 2013 har 1 100 personer, varav 450 flyktingar från Syrien, kommit till Sverige under kategorin kvotflykting. Och tittar vi ytterligare ett par år tillbaka i tiden, så ser det ut på samma sätt: Sverige uppfyller inte sin kvot. Det sitter med andra ord människor i akut nöd runt om i världen, som väntar på att få komma till Sverige som uttagen kvotflykting.

Inom kategorin kvotflykting finns en särskilt utsatt grupp: de med olika former av funktionsnedsättningar. Enligt Svensk Handikapptidskrift finns det ca 70 kvotflyktingar i Kenya och Iran som väntat i ett och ett halvt år på att få komma till Sverige.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att komma till rätta med Sveriges kommuners oförmåga att ta emot kvotflyktingar, oavsett om de har olika former av funktionsnedsättningar eller inte?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2013-12-18 Anmäld: 2013-12-18 Återtagen: 2014-01-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.