Långshyttan

Interpellation 2013/14:366 av Hultqvist, Peter (S)

av Hultqvist, Peter (S)

den 19 mars

Interpellation

2013/14:366 Långshyttan

av Peter Hultqvist (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Undertecknad har tidigare i en fråga begärt svar om vilka åtgärder som ministern avser att vidta för att stödja de anställda, Långshyttan som samhälle och Hedemora som kommun mot bakgrund av beskedet om att Outokumpu planerar att lägga ned Klosterverken i Långshyttan. I svaret hänvisas till att den ”bästa kunskapen om vad som behövs för att utveckla Hedemora finns i det egna länet”.

Nedläggningsbeskedet kommer trots att orderingången till företaget just nu är mycket god. Detta gör att riktigheten i beslutet nu ifrågasätts. Dessutom arbetar en löntagarkonsult med att försöka finna alternativa handlingsvägar. Det borde i lägen som dessa vara en samhällelig angelägenhet att gemensamt försöka finna vägar till att lösa situationen. Självfallet så är Arbetsmarknadsdepartementet en av de samhälleliga institutioner som kan agera och samverka med regionala och lokala aktörer. 180 arbetstillfällen är hotade.

Min fråga till ministern är:

Är ministern beredd att via departementet försöka bidra till att lösa den uppkomna situationen i Långshyttan?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-03-19 Anmäld: 2014-03-19 Besvarad: 2014-04-01 Sista svarsdatum: 2014-04-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.