Läxhjälpsbidrag till islamister och föreningar som inte existerar

Interpellation 2020/21:839 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Drygt 1,1 miljon kronor, eller närmare bestämt 1 119 634 kronor, i skattebidrag från Skolverket beviljades i april i år till en påstådd somalisk förening (”Rajo”) i syfte att ordna läxhjälp åt skolbarn i Nynäshamn för år 2021. Av dessa skulle 116 040 kronor gå till hyra av egna lokaler, trots att deras så kallade verksamhet påstås bedrivas i ABF:s lokaler, men även här visar det sig att ABF:s lokalansvarige inte ens känner till nämnda förening.

Efter att nyhetskanalen Riks granskat och lyft fram detta visar det sig att närapå samtliga personer bakom föreningen Rajo är påhittade, och ordföranden existerar över huvud taget inte – bilderna på henne och övriga påstådda styrelsemedlemmar är stulna från sociala medier och nyhetsartiklar eller är arkivbilder. Faktum är att bara en person i föreningen visar sig existera, nämligen den 33-årige vice ordföranden.

Det är dock inte det enda avslöjandet om hur skattepengar avsedda för läxhjälp har slussats till annan verksamhet. Stiftelsen Doku har genom en gedigen granskning visat att Skolverket har beviljat bidragspengar till en salafistisk koranskola i Malmö. Salafistiska organisationer står som bekant långt ifrån den gängse synen på demokrati, jämställdhet och de fundamentala fri- och rättigheter som vi har i vårt land. Därtill vet vi att skolan i fråga hyst salafistiska predikanter samt att det i dessa sammanhang förekommer antisemitism, hat mot shiamuslimer och andra minoriteter, terrorhyllningar, en undermålig kvinnosyn och grov homofobi. Vidare önskar dessa strömningar på intet sätt verka för integration utan ser tvärtom vårt samhälle som ont och som något att distansera sig ifrån.

I denna granskning visar det sig att enbart 6 av 142 sökande organisationer i år har fått avslag på ansökan om läxhjälpsbidrag. Bland de godkända finns även andra grupper som uppenbart främjar olika former av extremism (exempelvis palestinska Grupp 194 och somaliska Röda havet). Dessa fakta pekar på hur lättvindigt pengar i dag betalas ut från Skolverket. Oavsett om det handlar om solklara bedrägerifall, som med den påhittade somaliska föreningen Rajo, eller om att pengar slussas till extremister är det uppenbart att det krävs rejäla förändringar av Skolverkets rutiner kring bidragsutbetalningar och granskningen av dessa. Bara under 2021 har Skolverket fått 60 miljoner att fördela – pengar som i stor utsträckning alltså går till rent skadliga projekt eller inga projekt alls.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

  1. Avser ministern att vidta några åtgärder för att säkerställa att det finns adekvata rutiner vid Skolverket för att säkerställa att bidragsutbetalningar till läxhjälpsstöd går till legitima samt existerande organisationer?
  2. Ser ministern något behov av en skärpt granskning av organisationer som mottar den här typen av bidrag?
  3. Mot bakgrund av tidigare bidragsutbetalningar, hur kan ministern motivera att man inte agerat tidigare?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2021-06-17 Överlämnad: 2021-06-17 Anmäld: 2021-06-18 Inte besvarad: 2021-07-01 Sista svarsdatum: 2021-07-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.