Lika ekonomiska bidrag till friskolor och kommunala skolor

Interpellation 2008/09:556 av Damberg, Mikael (s)

av Damberg, Mikael (s)

den 14 maj

Interpellation

2008/09:556 Lika ekonomiska bidrag till friskolor och kommunala skolor

av Mikael Damberg (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Regeringens proposition 2008/09:171 har titeln Offentliga bidrag på lika villkor. Det är en närmast parodisk titel med tanke på propositionens innehåll.

Sverige har förmodligen världens generösaste bidragssystem när det gäller fristående skolor. Ska ersättningen till de fristående skolorna behålla sin legitimitet hos skattebetalarna borde varje regering inse att det är viktigt att kommunala och fristående skolor behandlas lika. Utbildningsministern har också under press medgett att det är ett rimligt synsätt.

Det är nu kärva tider för kommunerna, vilket inte underlättas av att regeringen beslutat att 2009 inte stötta kommunerna med en krona ytterligare. Skolan är en stor del av kommunernas budget, vilket innebär att många kommuner tvingas göra besparingar även i skolan för att få ihop sin budget. Senast var det borgerligt styrda Österåkers kommun i Stockholms län som fattade beslut om ett sparbeting som bara ska drabba de kommunala skolorna och förskolorna i kommunen.

Jag skulle verkligen önska att skolan och barnen kunde fredas från besparingar under denna ekonomiska kris. De långvariga effekterna efter skolbesparingarna under 90-talskrisen förskräcker. Men när regeringen nu väljer att låta skolan stå för en stor del av nedskärningarna borde det vara naturligt och rimligt att kommunala och fristående skolor behandlas lika.

Problemet med den ovan nämnda propositionen är att regeringen föreslår att fristående skolor ska vara immuna från de besparingar som nu kommer att drabba kommunala skolor. Det här är vad Peps Persson en gång kallade falsk matematik. Alla barn ska tydligen inte längre vara lika mycket värda.

Min fråga till utbildningsministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att se till att kommunala och fristående skolor behandlas ekonomiskt lika när kommuner nu tvingas till besparingar och nedskärningar inom skolbudgeten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-14 Anmäld: 2009-05-14 Besvarad: 2009-05-26 Sista svarsdatum: 2009-06-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (1 anföranden)