Likabehandling av sjö- och landanställda

Interpellation 2006/07:585 av Örnfjäder, Krister (s)

av Örnfjäder, Krister (s)

den 28 maj

Interpellation

2006/07:585 Likabehandling av sjö- och landanställda

av Krister Örnfjäder (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Att vara sjöman är att arbeta och leva vardagsliv på ett annat sätt än de flesta andra medborgare. Om man arbetar på sjön kan man inte använda sig av samhällets tjänster och service på samma sätt som de som arbetar på land. Detta faktum gjorde att man på 1950-talet införde en särskild sjömansskatt och att man i slutet av 1990-talet ändrade denna till avdrag och skattereduktion för gruppen sjömän och andra yrkesgrupper som arbetar på sjön.

I det jobbavdrag som regeringen nu inför kommer orättvisan att visa sig igen för denna grupp arbetstagare. Trots att jag inte anser att jobbavdraget är en bra form av skattelättnad vill jag ändå betona att det är angeläget att det finns en rättvisa när det gäller möjligheterna till skatteavdrag.

Eftersom den tidigare beslutade förändringen av den särskilda sjömansskatten beror på anställningen och har fungerat sedan 1996 är min uppfattning att även de som arbetar på sjön måste omfattas av det nya jobbskatteavdraget.

De som arbetar på sjön har ju fått del av andra förändringar som den borgerliga regeringen gjort, till exempel avsevärt höjd avgift för arbetslöshetskassan och en höjd trafikförsäkring. Argumentationen var väl att jobbskatteavdraget skulle kompensera dessa höjningar?

Att det också finns ett stöd för svensk sjöfartsnäring så att man får likvärdiga konkurrensvillkor har ju inte något med sjömännens uteblivna skatteavdrag att göra.

Jag vill poängtera att en skatt måste kunna upplevas som rättvis av medborgarna och jag vill fråga statsrådet om han avser att verka för detta.

Jag vill också fråga statsrådet om han avser att ta initiativ till någon förändring så att de som arbetar på sjön kan få ta del av jobbavdraget.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-28 Anmäld: 2007-05-29 Sista svarsdatum: 2007-06-12 Besvarad: 2007-06-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)