Likvärdiga konkurrensvillkor på elmarknaden

Interpellation 2021/22:505 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

av Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

 

Konkurrensvillkoren mellan kraftslagen skiljer sig kraftigt åt på dagens elmarknad, där exempelvis vissa kraftslag är tillåtna att bygga förutsättningslöst, medan andra är begränsade i lag. En del har lättnader i beskattningen, medan andra straffbeskattas.

Politiskt har det även försökts att peka ut den tekniska utvecklingen i stället för att skapa likvärdiga regler mellan de fossilfria kraftslagen, där regeringen på senare tid främst pekar ut den havsbaserade vindkraften. Den tekniska utvecklingen går däremot framåt på alla håll, och med en sådan ingång riskerar man att måla in sig i ett hörn. Det rimliga vore i stället att eftersträva teknikneutrala och likvärdiga konkurrensvillkor på elmarknaden.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Khashayar Farmanbar:

 

Avser statsrådet och regeringen att verka för mer likvärdiga konkurrensvillkor på elmarknaden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-05-19 Överlämnad: 2022-05-19 Anmäld: 2022-05-20 Sista svarsdatum: 2022-06-10 Svarsdatum: 2022-06-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)