Målet för energipolitiken

Interpellation 2021/22:504 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

av Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

 

När den tidigare energiöverenskommelsen slöts ställde sig Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet bakom ett nytt mål för energipolitiken. Ett mål som formulerades enligt följande: ”Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.”

Detta är en målsättning för vilken det parlamentariska stödet kraftigt har minskat efter att Moderaterna och Kristdemokraterna lämnade överenskommelsen. Det avviker även från miljö- och klimatarbetet som annars i stort fokuserar på fossilfrihet och hållbarhet. När nu näringslivet ska ställa om är siktet i första hand inställt på fossilfrihet, och dagens energipolitiska mål begränsar färden dit.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Khashayar Farmanbar:

 

  1. Varför är målkonflikten kring elproduktionens sammansättning så angelägen?
  2. Är regeringen beredd att ändra målbilden för elproduktionen från helt förnybar till helt fossilfri?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-05-19 Överlämnad: 2022-05-19 Anmäld: 2022-05-20 Sista svarsdatum: 2022-06-10 Svarsdatum: 2022-06-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)