Måluppfyllnad i livsmedelsstrategin

Interpellation 2019/20:148 av Ann-Sofie Alm (M)

av Ann-Sofie Alm (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Sveriges lantbrukare behöver respekt, hopp och framtidstro. Men i stället får de uppleva att S-MP-regeringen motarbetar dem på område efter område.

Trakasserierna från djurrättsaktivister blir alltmer allvarliga, men de rättsliga konsekvenserna uteblir i alltför stor utsträckning.

Konkurrenskraften gentemot övriga länders matproducenter inom den inre marknaden i EU minskar, men regelkrånglet och skattetyngden kvarstår.

Förståelsen för en mer restriktiv rovdjurspolitik saknas, och regeringen visar ingen handlingskraft för att myndigheterna ska ges nya striktare direktiv i regleringsbreven. Äganderätten och brukarrätten försvagas, och hållbarhetsmoralen som kommer med generationsansvaret värdesätts inte.

En stor andel av våra svenska matproducenter brottas med svag lönsamhet, och detta gör att fler väljer att sluta producera mat, men samtidigt förhalar regeringen utvecklingsmöjligheter såsom införandet av gårdsförsäljning. 

Med detta som bakgrund vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att uppnå målen i livsmedelsstrategin?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-18 Överlämnad: 2019-11-18 Anmäld: 2019-11-19 Sista svarsdatum: 2019-12-02 Svarsdatum: 2019-12-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)