Mer idrott

Interpellation 2016/17:272 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Riksidrottsförbundet presenterade den 26 januari sitt intressepolitiska program. I programmet lyfter man fram vikten av ett helt liv med idrott och rörelse i syfte att stärka folkhälsan.

I sitt program lyfter man fram förslag som bland annat mål för kunskap och förståelse för rörelse i förskolan, 60 minuters rörelse varje dag, samt att antalet timmar i idrott och hälsa bör utökas från 500 till 600 timmar i grundskolan. Idrottsrörelsen önskar detta, men statsrådet säger nej till fler idrottstimmar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Hur avser statsrådet att tillgodose kraven från idrottsrörelsen gällande idrott och rörelse för barn och unga?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är återtagen Inlämnad: 2017-01-31 Överlämnad: 2017-02-01 Anmäld: 2017-02-02 Sista svarsdatum: 2017-02-22 Återtagen: 2017-03-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.