Miljöarbete i försvarssektorn

Interpellation 2006/07:663 av Messing, Ulrica (s)

av Messing, Ulrica (s)

den 10 augusti

Interpellation

2006/07:663 Miljöarbete i försvarssektorn

av Ulrica Messing (s)

till försvarsminister Mikael Odenberg (m)

Myndigheter, företag och andra organisationer inom olika samhällssektorer har ansvar för miljöfrågor inom sina respektive verksamhetsområden. Enligt riksdagsbeslutet Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier 2001/02:3 bör varje samhällssektor ansvara för att nya miljöproblem undviks och att befintliga problem i möjligaste mån löses.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga vilka initiativ försvarsministern tagit inom miljöarbetet på försvarssektorsområdet.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-10 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.