Mobiltelefonförbud i klassrum

Interpellation 2018/19:48 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

I januariöverenskommelsen finns en mycket detaljerad punkt som de fem partierna kommit överens om. Det handlar om att införa ett förbud mot mobiltelefoner i klassrummen i svenska skolor.

Redan i dag finns möjlighet för rektorer och lärare att själva fatta beslut om att mobiler inte får användas i klassrum eller på skolan.  Internationella Engelska Skolan har till exempel mobilförbud under skoltid. I andra klassrum används elevernas mobiltelefoner till skolarbete med lärarens godkännande.

Torbjörn Ott, gymnasielärare och filosofie doktor vid institutionen för tillämpad it vid Göteborgs universitet, har tittat på mobiltelefonanvändning i klassrummet och konstaterar att den används i många klassrum som ett verktyg för lärande och samarbete.

I denna tid av stor lärarbrist pratas mycket om åtgärder för att göra läraryrket mer attraktivt. En viktig del i detta är bland annat att skapa tillit i skolsystemet och till lärarnas professionella förmåga.

Min fråga till utbildningsminister Anna Ekström blir därför:

 

På vilket sätt bidrar ett mobiltelefonförbud på nationell nivå till att öka tilliten till lärarnas professionella förmåga?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-31 Överlämnad: 2019-02-01 Anmäld: 2019-02-05 Svarsdatum: 2019-02-15 Sista svarsdatum: 2019-02-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.