Motverkande av islamofobi i polisarbetet

Interpellation 2005/06:465 av Ruwaida, Yvonne (mp)

av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 22 maj

Interpellation 2005/06:465 av Yvonne Ruwaida (mp) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Motverkande av islamofobi i polisarbetet

Polisen har ett särskilt ansvar för att försvara människors lika värde. I en tidningsartikel uttalar en polisman i en artikel efter ett gängbråk i ett invandrartätt område följande: ”När vi åker hem med ungdomar som gjort sig skyldiga till brott så lägger de handen på koranen och svär sig fria från att de gjort något. Då väljer ofta föräldrarna att tro mer på dem än oss.”

Den här typen av uttalande skapar ett intryck att de som begår brott är muslimer och bidrar till islamofobi.

Med anledning av ovanstående frågar jag Thomas Bodström:

Avser statsrådet att initiera någon åtgärd för att motverka att företrädare för polisen uttalar sig på ett sätt som bidrar till rasism eller islamofobi?

Avser statsrådet att vidta någon åtgärd för att säkerställa att polisen i sin verksamhet respekterar människors lika värde?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-22 Anmäld: 2006-05-24 Besvarad: 2006-06-07 Sista svarsdatum: 2006-06-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)