Naturvårdsverkets inblandning i norska angelägenheter

Interpellation 2019/20:9 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

av Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Den 6 september 2019 hade den norska Rovviltnemnda i regionerna 4 och 5 ett gemensamt möte där de bland annat beslutade om att vargreviret benämnt Rømskogreviret skulle tas ut i sin helhet. Reviret ligger huvudsakligen i Østfold och Akershus men gränsar mot Värmland.

Utifrån föregående vinters inventering bedömdes Rømskogreviret som gränsrevir på grund av att riksgränsen gör en bukt in emellan DNA-positioner för revirmarkerande djur i reviret samt att en årsvalp spårats in i Sverige under en tid då dessa normalt inte har lämnat reviret.

Trots att det inte finns någon säkrad DNA från vargarna på svensk sida räknas reviret ändå som ett gränsrevir. Därmed går alltså myndigheterna mot sina egna instruktioner för hur både ett vanligt revir och ett gränsrevir ska avgränsas. Detta har i sin tur lett till att både Länsstyrelsen i Värmland och Naturvårdsverket beretts tillfälle att yttra sig inför beslutet.

Naturvårdsverket skriver i sitt yttrande att ”uttag inte bör ske av vargarna i Rømskogreviret”. Som grund för sitt ställningstagande skriver man bland annat att ”populationen är kritiskt nära att hamna under referensvärdet i Sverige”. Vidare skriver man: ”Naturvårdsverket anser att det är olyckligt om licensjakt, vilken kan påverka den svenska vargpopulationens storlek negativt, medges i Norge. Ett beslut om licensjakt efter vargarna i Rømskogreviret och att vargarna fälls, riskerar att försvåra det fortsatta arbetet med att uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus för den svenska vargstammen.”

Ett svenskt statligt verk tar sig alltså friheten att försöka styra norsk politik, och dessutom bygger det sitt beslut på rena felaktigheter både gällande hur man fastställer revirgränser och gällande gynnsam bevarandestatus. Det finns ett gediget vetenskapligt material som Skandulv tagit fram där man har satt MVP för Skandinavien till 100 individer. Vi har nu ca 300 vargar i Sverige och 100 i Norge, vilket långt överstiger de 100 individer som krävs enligt den vetenskapliga rapporten.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Anser ministern att ett svenskt statligt verk ska gå in och försöka styra norsk politik?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-09-18 Överlämnad: 2019-09-19 Anmäld: 2019-09-20 Sista svarsdatum: 2019-10-04 Svarsdatum: 2019-10-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)