Nordiskt ministerråd inom infrastruktur

Interpellation 2022/23:156 av Åsa Karlsson (S)

av Åsa Karlsson (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

 

 

Nordiska rådet har i snart fyra år arbetat för att de nordiska länderna ska förstärka samordningen av stora uppgifter inom infrastruktur i ett eget ministerråd för infrastruktur vid Nordiska ministerrådet.

Nordiska rådet är helt eniga om att en bättre koordinering är helt avgörande för att Norden ska nå målen i statsministrarnas vision 2030. Ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden. Visionen kräver att vi samordnar politiken mellan de nordiska länderna för att skapa hållbara transportlösningar till havs, på land och i luften.

År 2018 enades Nordiska rådet om att lyfta fram vikten av att formalisera transportsamarbetet. Med en ny svensk regering är det ännu inte klart vad Sverige har för hållning. 

 Min fråga till statsrådet Andreas Carlson är därför:

 

Avser statsrådet att verka för att inrätta ett nordiskt ministerråd inom infrastruktur?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2023-01-24 Överlämnad: 2023-01-25 Anmäld: 2023-01-26 Svarsdatum: 2023-02-07 Sista svarsdatum: 2023-02-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.