Oetiska träningsredskap för djur

Interpellation 2008/09:498 av Ohly, Lars (v)

av Ohly, Lars (v)

den 11 maj

Interpellation

2008/09:498 Oetiska träningsredskap för djur

av Lars Ohly (v)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Metoder för träning av hundar som baseras på olika typer av straff ökar olycksbådande. En anledning till detta kan vara de hundprogram som visar hur man snabbt och med stora resultat kan ändra en hunds beteende. Nu lanserar hundtränaren och tv-profilen Cesar Millan sitt specialdesignade stryphalsband.

Halsbandet består av tre band som sätts kring hundens huvud. Det översta bandet är mycket tunt och placeras alldeles bakom hundens öron där huden är tunn och där känsliga nerver, tunna ben och strupben ligger oskyddade. Blödningar i matstrupen, sväljningssvårigheter, spasmer i matstrupen, förlamning i svalget, hjärtflimmer, inälvs- och tarmproblem samt depressioner är bara några av de skador som kan uppkomma till följd av användning av strypkopplet.

Stryphalsbandet marknadsförs som ett enkelt sätt för att få pli på sin hund och lära hunden att gå fint varför det har blivit mycket populärt. Till skillnad från vanliga strypkoppel kan man som ägare få hunden att lyda även med en liten ansträngning eftersom utformningen av halsbandet resulterar i stor smärta för djuret.

Med den här typen av träningsredskap korrigeras oönskade beteenden med hjälp av straff i stället för att undersöka vad grunden till beteendet är. På kort sikt kan detta ge resultat, men på lång sikt skapar man i stället undergivenhet, rädsla, passivitet samt ökar risken för stressrelaterade problem och aggression hos djuret. Studier visar även att de djur som utsätts för sådana här bestraffningar under sin valptid samt under sitt vuxna liv är de hundar som senare i livet kan uppfattas som farliga och opålitliga.

I dagsläget finns inget förbud mot redskap som skapar smärta och fara för sällskapsdjur varför de kan säljas fritt på marknaden.

Jag vill med anledning av vad som anförts fråga jordbruksministern:

Avser ministern att överväga ett eventuellt förbud mot den här typen av träningsredskap?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2009-05-11 Anmäld: 2009-05-12 Återtagen: 2009-05-18 Sista svarsdatum: 2009-05-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.