Olagliga adoptioner från Chile

Interpellation 2019/20:192 av Martina Johansson (C)

av Martina Johansson (C)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Just nu pågår en utredning i Chile om olagliga adoptioner som skedde under 1970- och 80-talen. Till Sverige adopterades under denna period över 2 000 barn. Utredningen i Chile har funnit att en stor del av de barn som lämnade Chile inte frivilligt lämnades till adoption. Barnen adopterades till olika delar av världen, inte enbart till Sverige.

Detta skedde på grund av att det fanns personer i Chile som övertygade mödrar om att det skulle vara bättre för barnet att växa upp i ett annat land, antingen beroende på att familjen var fattig eller att barnet hade en sjukdom som inte gick att bota i landet. Det fanns även fall där modern i slutet av förlossningen sövdes, och när hon åter vaknade fick hon information om att barnet hade dött under förlossningen.

De svenska föräldrar som adopterade dessa barn visste inte då att barnen tagits från sina biologiska föräldrar under dessa omständigheter. De hade fått en helt annan berättelse om varför familjen valde att adoptera bort sitt barn.

I samband med ökad kunskap om vad som hände ökar antalet personer som vill ha hjälp att söka sina rötter. Det börjar bli bråttom för många i dag vuxna personer att få kontakt med sina biologiska föräldrar då dessa i dag är gamla.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Avser ministern och regeringen att ta några initiativ till att underlätta för drabbade personer att återskapa kontakten med sina biologiska föräldrar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-04 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Sista svarsdatum: 2019-12-20 Svarsdatum: 2020-01-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)