Olyckor vid arbetsplatspraktik

Interpellation 2011/12:346 av Kaplan, Mehmet (MP)

av Kaplan, Mehmet (MP)

den 30 april

Interpellation

2011/12:346 Olyckor vid arbetsplatspraktik

av Mehmet Kaplan (MP)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

En ny granskning som Sveriges Television har gjort, och som presenterades i Rapport den 19 februari, visar att antalet arbetsplatsolyckor har ökat kraftigt bland praktikanter och personer som deltar i olika arbetsmarknadsprogram. Det handlar om personer med en svagare ställning på arbetsmarknaden, som deltar i till exempel jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 eller andra program med stöd från Arbetsförmedlingen.

Sedan år 1997 har antalet arbetsplatsolyckor ökat med 67 procent för denna grupp, medan den minskat för övriga arbetstagare med 15 procent under samma tid. Statistik från Arbetsmiljöverket visar att 470 praktikanter skadades under år 2010. Det är en ökning jämfört med år 2009 och 2008 då 366 respektive 296 praktikanter skadades på sina arbetsplatser. Flera dödsfall bland praktikanter på arbetsplatser har också inträffat under den angivna tidsperioden.

Fackförbund vittnar om att personer i arbetsmarknadsåtgärder får göra sysslor som kan vara farliga, och att de ibland saknar rätt utbildning och rätt utrustning för jobbet. Facken menar också att det är ett problem att Arbetsförmedlingen inte kräver att arbetsplatserna, dit personer i åtgärder anvisas, behöver ha kollektivavtal. Det gör det svårt för facken att få insyn i arbetsmiljöer som kan vara farliga.

Redan förra året uppmärksammades de många olycksfallen bland praktikanter och ett samarbete mellan Arbetsmiljöverket och Arbetsförmedlingen inleddes då för att bland annat se till att introduktionen av praktikanter blev bättre, eftersom påfallande många olyckor inträffar i början av praktiken.

I takt med att arbetslösheten stigit har regeringen hänvisat allt fler människor till olika arbetsmarknadsprogram, såsom jobb- och utvecklingsgarantin. Det är anordnaren av praktikplatsen som har arbetsmiljöansvaret, även om de i lagens mening inte är arbetsgivare. Anordnaren måste uppfylla arbetsmiljökraven, tillhandahålla nödvändig arbetsutrustning och handledning. Samtidigt är det Arbetsförmedlingen som betalar för praktikanten och som har godkänt platsen.

Med anledning av det anförda vill jag fråga arbetsmarknadsministern:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa en godtagbar arbetsmiljö även för personer i arbetsmarknadsprogram?

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att Arbetsförmedlingen ska ta denna fråga på större allvar?

Avser ministern att ge Arbetsmiljöverket ökade resurser för att ovan anförda ökning av arbetsplatsolyckor ska förhindras?

Avser ministern att ta initiativ till att ändra regelverket så att en arbetssökande kan tacka nej till anvisningar som riskerar dennes hälsa?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-04-30 Anmäld: 2012-05-02 Sista svarsdatum: 2012-05-21 Svar fördröjt anmält: 2012-05-21 Besvarad: 2012-06-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)