Olympiska spelen i Beijing

Interpellation 2021/22:208 av David Josefsson (M)

av David Josefsson (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Den 4 februari 2022 invigs vinter-OS i Beijing. Det sker samtidigt som den kinesiska regimen blir alltmer auktoritär mot sin egen befolkning och allt mer aggressiv mot omvärlden.

Det senaste uppmärksammade fallet är tennisspelaren Peng Shuai som anklagade en toppolitiker för sexuella trakasserier och därefter kidnappades av myndigheterna och försvann. Samtidigt framkommer allt fler detaljer kring övergreppen mot den muslimska minoriteten i Xinjiang som intensifierats de senaste åren – övergrepp som nu omfattar över en miljon människor. Också i Hongkong har regimen blivit alltmer auktoritär och i praktiken stängt ner alla fria medier och omöjliggjort fria val.

Flera länder, med USA, Australien och Storbritannien i spetsen, har därför meddelat att man kommer att bojkotta spelen diplomatiskt, det vill säga att inga officiella företrädare för landet eller regeringen kommer att besöka OS i Beijing.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Är ministern och regeringen beredda att likt andra länder agera och sätta OS i Kina i diplomatisk bojkott?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-13 Överlämnad: 2021-12-14 Anmäld: 2021-12-15 Svarsdatum: 2022-01-14 Sista svarsdatum: 2022-01-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)