Omskolning till kommande bristyrke

Interpellation 2012/13:262 av Svantorp, Gunilla (S)

av Svantorp, Gunilla (S)

den 13 februari

Interpellation

2012/13:262 Omskolning till kommande bristyrke

av Gunilla Svantorp (S)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

Enligt rapporten Välfärdstjänsternas framtida finansiering från Kommunal 2010 kommer det inom 20 år att saknas 150 000 utbildade undersköterskor i vårt land.

Samtidigt har vi just nu en arbetslöshet på runt 8 procent i vårt land.

De ungdomar och äldre som redan har en godkänd gymnasieutbildning med sig i bagaget kan inte i dag välja att via vuxenutbildningen läsa in en omvårdnadsutbildning i riktning mot undersköterska, dels eftersom vuxenutbildningsvolymen inte tillåter detta, dels eftersom man inte får läsa in betyg man redan har.

Många av dem som i dag är arbetslösa skulle via vuxenutbildning kunna slussas in på utbildning till bristyrke, om volymerna ökades och om viljan fanns hos regeringen.

Jag undrar vad statsrådet kommer att vidta för åtgärder för att med vuxenutbildningen som verktyg ge människor möjlighet att omskola sig till ett kommande bristyrke såsom till exempel undersköterska.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-02-13 Anmäld: 2013-02-14 Svar fördröjt anmält: 2013-03-05 Besvarad: 2013-03-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.