Öresundspendlares möjlighet till bolån

Interpellation 2015/16:499 av Rasmus Ling (MP)

av Rasmus Ling (MP)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Pendlare nekas nya lån, löd en rubrik i Sydsvenskan den 10 mars 2016. I artikeln intervjuas pendlaren Frida Hultén, som arbetar som konservator på Nationalmuseet i Köpenhamn men bor i Malmö. Banken, statligt ägda SBAB, har sedan över en månad nekat kunder som har sitt arbete i Danmark att ta lån. Detta har också medfört att andra banker går samma väg. Enligt artikeln ger Icabanken, Ikano bank och Bättre bolån också nej till bolån för Öresundspendlare. Anledningen till detta sägs vara att det är svårt att göra en kreditprövning när den avviker från de gängse rutinerna, via Upplysningscentralen. 

Det förs också fram andra argument, till exempel att snabba växelkurser kan förändra betalningsförmågan och att arbetsmarknadslagstiftningen skiljer sig åt, då anställningstryggheten är mindre i Danmark än i Sverige. 

Utvecklingen är mycket oroande. De jobb som finns på den danska sidan är av avgörande betydelse för södra Sverige, och den tillväxt som sker kommer både Danmark och Sverige till godo. Det har under många år skett ett arbete för ökad integration och färre gränshinder mellan länderna, vilket är angeläget. Nu står vi i en situation där det på grund av gränskontroller har blivit svårare att pendla och där också en sådan här sak bidrar såväl till att det mentala avståndet blir längre som till att det väldigt konkret blir svårare att jobba på andra sidan landsgränsen. 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Vad avser statsrådet att göra för att säkerställa att arbetstagare på den danska sidan inte ska ha sämre villkor för att beviljas bolån än arbetstagare på den svenska sidan?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-03-22 Överlämnad: 2016-03-23 Anmäld: 2016-04-05 Svarsdatum: 2016-04-08 Sista svarsdatum: 2016-04-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)