Otryggheten i Malmö efter de senaste skjutningarna

Interpellation 2019/20:122 av Angelika Bengtsson (SD)

av Angelika Bengtsson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Under det gångna året har det rapporterats flitigt om sprängdåd, skjutningar, offentliga avrättningar, (grupp)våldtäkter och så vidare i min hemstad Malmö. Ingen har kunnat undgå rapporteringarna, inte ens den högst ansvariga ministern.

Den senaste veckans rapporteringar om ungdomar som skjutits till döds eller blivit svårt skadade har dock varit droppen för oss alla, såväl medborgare som polisväsendet. 

Jag är född och uppväxt i Malmö och har tyvärr vant mig vid rapporteringarna om Malmö.

Det är väldigt ovanligt att man fattar beslut om en nationell särskild händelse som man nu gjort om de senaste händelserna. Det betyder att all annan polisverksamhet kommer att få stå åt sidan ett tag framöver för att man ska kunna lägga allt fokus på de senaste händelserna i Malmö. Det är tragiskt att det ens ska behöva gå så långt. Gängkriminaliteten verkar ha vunnit över polisen och staden, och detta skapar i sin tur en misströstan gentemot rättsväsendet, politiken och ens grannar. Slutar man att lita på varandra är risken stor att man sluter sig och inte lever lika öppet längre. Det är en farlig utveckling när människor slutar leva som man alltid gjort på grund av hot och oroskänsla.

Jag känner flera personer som antingen har flyttat från Malmö eller funderar på att göra det på grund av att man tröttnat på den otrygghet som man känner i staden när ingenting verkar hända, vare sig från politikens eller polisens håll. Man kan fråga sig hur många fler som ska behöva känna en hopplöshet i Malmö innan någon ansvarig rycker in och tar tag i de mest akuta problem som staden brottas med. Det är något som framför allt många väljare frågar mig. 

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

 

När kommer vi att se resultat av de åtgärder som antingen ska införas eller har införts för att bekämpa gängkriminaliteten i Malmö?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-13 Överlämnad: 2019-11-13 Anmäld: 2019-11-14 Svarsdatum: 2019-11-26 Sista svarsdatum: 2019-11-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)