Översyn av regelverket för a-kassan

Interpellation 2005/06:376 av Damberg, Mikael (s)

av Damberg, Mikael (s)

den 2 maj

Interpellation 2005/06:376 av Mikael Damberg (s) till statsrådet Hans Karlsson (s)

Översyn av regelverket för a-kassan

I början av år 2005 fick alla som bor i Nynäshamn chockbeskedet att Ericsson beslutat sig för att lägga ned sin fabrik i kommunen. Tillsammans med försvarsbantningarna innebar detta att vart femte jobb på kort tid försvann från Nynäshamn.

Ett år har gått och nu riskerar tidigare Ericssonanställda dessutom att mista delar av sin a-kassa. Industrifacket Metalls a-kassa har beslutat att cirka tio personer, som tidigare varit anställda på Ericsson, inte ska få a-kasseersättning under en viss tid. Fler än 100 tidigare Ericsonanställda riskerar i och med detta att få samma negativa besked.

Bakgrunden är att a-kassan har gjort en tolkning som innebär att den produktionsersättning företaget och IF Metallklubben kom överens om för att säkra leveranser till kunder samtidigt som företaget avvecklade verksamheten i Nynäshamn klassas som ett avgångsvederlag. Denna tolkning får stora konsekvenser för de arbetslösa eftersom gällande regelverk slår fast att en person som under en tid uppbär avgångsvederlag inte är berättigad till arbetslöshetsersättning.

Jag har väldigt svårt att förstå hur denna produktionsersättning bonus kan klassas som ett avgångsvederlag. Produktionsersättningen betalades ut under tiden personerna jobbade kvar i företaget och med det uttalade syftet att hålla produktionen i gång och klara både kvalitetskrav och avtalade leveranser.

Konsekvensen av a-kassans beslut, om beslutet inte ändras, blir att de före detta Ericsonanställda som fick fortsatt anställning nu både har ett arbete och en fortsatt rätt att behålla pengarna, medan de anställda som blev arbetslösa ska straffas ytterligare genom att deras ersättning från a-kassan också ska minskas.

Mot bakgrund av de oklarheter som uppenbarligen råder kring a-kassereglerna vill jag fråga ansvarigt statsråd om följande:

1.   Vad är statsrådets inställning i denna fråga?

2.   Avser statsrådet att ta initiativ för ett förtydligande av regelverket för att undvika att liknande situationer uppstår i framtiden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-02 Anmäld: 2006-05-02 Besvarad: 2006-05-15 Sista svarsdatum: 2006-05-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (4 anföranden)