Påtryckningar mot Försäkringskassan

Interpellation 2018/19:249 av Ann-Sofie Alm (M)

av Ann-Sofie Alm (M)

till Statsrådet Annika Strandhäll (S)

 

I efterdyningarna av mediernas uppmärksammande av turerna kring förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler har det i medierna kommit uppgifter om att tillförordnade generaldirektören vid Försäkringskassan därefter skulle ha blivit varnad för "allvarliga konsekvenser" om Försäkringskassan i framtiden lämnar ut handlingar och mötesanteckningar som journalister begär ut.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Annika Strandhäll:

 

  1. Vilken bedömning gör statsrådet av konsekvenserna för framtida relationer mellan Försäkringskassan och Regeringskansliet vad gäller Försäkringskassans utlämnande av handlingar och mötesanteckningar och vilken tolkning gör statsrådet av uttrycket "allvarliga konsekvenser"?
  2. Hur avser statsrådet säkerställa att Försäkringskassan lämnar ut allmänna handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-05-14 Överlämnad: 2019-05-17 Anmäld: 2019-05-27 Sista svarsdatum: 2019-06-07 Återtagen: 2019-06-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (18 anföranden)