Provtagningen av dioxin i fisk

Interpellation 2021/22:53 av Johan Hultberg (M)

av Johan Hultberg (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Fet fisk från Östersjön, men också från Vänern och Vättern, innehåller ofta dioxin i nivåer som överskrider EU:s gränsvärden. Det gör att mycket av fångsten av fisk i dessa vatten inte används till humankonsumtion. Sedan 2002 har Sverige dock ett undantag från EU:s strikta gränsvärden vilket innebär att vissa fiskarter, däribland strömming/sill större än 17 centimeter, lax och röding får säljas på den svenska marknaden liksom till länder med motsvarande undantag även om dioxinhalten skulle överskrida EU:s gränsvärden. Undantaget är villkorat med att Livsmedelsverket informerar om riskerna med fet fisk från Östersjöområdet samt ger ut kostråd avseende denna fisk. I syfte att kunna förbättra rådgivningen till konsument och i syfte att på ett säkert sätt kunna öka humankonsumtionen av fisk från Östersjön, Vänern och Vättern bör dagens provtagning och övervakning av dioxin utökas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan följande:

 

  1. Vill ministern att en större andel av yrkesfiskets fångster ska användas till humankonsumtion, och om ja, avser ministern att vidta några åtgärder för att uppnå det?
  2. Är ministern beredd att ge i uppdrag att utöka dagens provtagning och övervakning av dioxin i fisk? 
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-10-14 Överlämnad: 2021-10-14 Anmäld: 2021-10-19 Sista svarsdatum: 2021-10-28 Svarsdatum: 2021-10-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)