Rättvist karensavdrag

Interpellation 2022/23:72 av Zara Leghissa (S)

av Zara Leghissa (S)

till Statsrådet Anna Tenje (M)

 

Försäkringskassan prognosticerar att utgifterna för sjukskrivningar inte kommer att öka under nästa år. Lågkonjunkturen väntas inverka dämpande på sjukfrånvaron och därmed kostnaderna för sjukpenningen under de kommande ett till två åren. Eventuella ytterligare utbrott av covid-19 beräknas inte heller påverka utgifterna för sjukpenningen. Samtidigt visar tillgänglig statistik över vilka yrkesgrupper som är mest sjukskrivna att det alltjämt är så att det är inom vård- och omsorgsyrkena som antalet sjukfall är högst. Framför allt finns hög sjukfrånvaro bland undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden. Även sjuksköterskor, förskollärare och socialsekreterare är grupper med många sjukfall.

Karensavdraget slår hårdast mot alla de arbetare som varje dag går till jobbet och ser till att samhället fungerar. Det handlar om alla de barnskötare, undersköterskor, busschaufförer, butiksbiträden och byggnadsarbetare som inte kan arbeta hemma. Många jobbar dessutom inom kontaktyrken där man utsätts för en mycket större risk att bli smittad och därmed risk för ekonomiskt bortfall. Samtidigt har det för tjänstemän utvecklats allt fler metoder för att kunna arbeta hemifrån. Det här är djupt orättvist och det gör att arbetsmarknaden dras isär. Den som går till jobbet sjuk kan göra att ett sjukdomstillstånd förlängs eller att skador förvärras. Dessutom finns risk för att man smittar sina kollegor, som också behövs för att samhället ska gå runt. Erfarenheterna från coronapandemin visar dessutom att ett mer rättvist karensavdrag kan rädda liv.

Därför vill jag fråga statsrådet Anna Tenje följande:

  1. Tänker statsrådet ta några initiativ, och i så fall vilka, för att förändra karensavdraget och göra det mer rättvist för yrkesgrupper som inte har möjlighet att arbeta hemifrån?
  2. Har statsrådet och regeringen för avsikt att arbeta vidare med förslagen från den utredning om karensavdraget och sjuklönen som ska redovisas nästa år?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-11-30 Överlämnad: 2022-12-01 Anmäld: 2022-12-02 Svarsdatum: 2022-12-13 Sista svarsdatum: 2022-12-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)