Regeringens exportstrategi avseende Mellanöstern

Interpellation 2014/15:394 av Hans Rothenberg (M)

av Hans Rothenberg (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Regeringens har uttalat att det är ett övergripande mål att öka antalet personer i sysselsättning och antalet arbetade timmar så mycket att Sverige når den lägsta arbetslösheten i EU till år 2020. Sveriges export av varor och tjänster spelar en nyckelroll för hur väl vi kommer att lyckas med detta. Att utveckla handelsrelationerna med andra delar av världen står därför högt upp på regeringens agenda. Regeringen avser därför att under våren ta fram en ny exportstrategi, och bland de länder som listats i satsningen finns hårdföra diktaturer som Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Qatar samt korruptionsdrabbade Kazakstan.

Den senaste tiden har regeringens utrikespolitik dock renderat kraftigt försämrade relationer med flera i exportstrategin utpekat prioriterade länder. Bland dessa kan nämnas Israel och Saudiarabien. Till och med det av Sverige nyligen erkända Palestina sluter upp kring Saudiarabien och dess vänner inom Arabförbundet, som nu markerat hårt mot Sverige genom att man inte avser att stödja Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd.

Därför vill jag fråga närings- och innovationsministern:

 

På vilket sätt anser närings- och innovationsministern att denna utveckling påverkar regeringens möjligheter att genom handel och kontakter med länder som inte är demokratier kunna promota mänskliga rättigheter?

På vilket sätt påverkas arbetet med regeringens exportstrategi av den turbulens som uppstått kring Sveriges relation med ett antal länder på den prioriterade utvecklingsmarknaden i Mellanöstern?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2015-03-13 Överlämnad: 2015-03-14 Anmäld: 2015-03-17 Sista svarsdatum: 2015-04-06 Svarsdatum: 2015-04-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (15 anföranden)