Regeringens förtroende för Josep Borrell

Interpellation 2020/21:465 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Inte långt efter utrikesminister Ann Lindes besök i Moskva valde EU:s utrikeschef Josep Borrell att också resa dit i syfte att möta den ryske utrikesministern Sergej Lavrov. Oavsett vad man initialt har tyckt om Borrell som person eller hans politik råder det en ganska bred enighet om att detta besök på intet sätt kan ha ansetts som särskilt lyckat, i synnerhet inte ur ett EU-perspektiv.

När man sitter på den position som Borrell för närvarande förväntas tydlighet när man genomför den här typen av resor – tydlighet i var man står i olika frågor samt vilka värden man företräder – och det borde rimligtvis ha gjorts en konsekvensanalys i samband med genomförandet av resan. Inget av detta verkar ha varit fallet. I stället vet vi som bekant att en av EU:s främsta företrädare lyckas med att själv bidra till att unionen underminerades.

Att även en högt uppsatt företrädare kan begå misstag och göra fel är en sak, men att misslyckas så kapitalt så som Borrell har gjort är helt enkelt inte acceptabelt. EU är, vare sig man vill eller inte, en central utrikes- och säkerhetspolitisk plattform för Sverige, liksom för våra grannländer. De värden som utrikeschefen ska stå för, var som bortblåsta.

Utrikesminister Ann Linde önskas svara på följande frågor:

 

  1. Kände ministern till Josep Borrells resa till Moskva, och hur såg hon i sådana fall på den?
  2. Vilka konsekvenser kommer resan att få för EU respektive för relationen mellan EU och Ryssland, enligt ministern?
  3. Har ministern framfört några synpunkter till kommissionen och i sådana fall vilka?
  4. Hur ser ministern på de avgångskrav som ställts mot Josep Borrell, stöder hon dessa eller har förståelse för dem?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-12 Överlämnad: 2021-02-14 Besvarad: 2021-02-23 Anmäld: 2021-02-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (14 anföranden)