Regeringens hantering av Inlandsinnovation

Interpellation 2013/14:262 av Damberg, Mikael (S)

av Damberg, Mikael (S)

den 31 januari

Interpellation

2013/14:262 Regeringens hantering av Inlandsinnovation

av Mikael Damberg (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Inlandsinnovation AB startades av regeringen i december 2010. Leif Zetterberg, tidigare statssekreterare vid Näringsdepartementet, utsågs i juni 2011 till ordförande i bolaget. Riksrevisionen har riktat hård kritik mot de statliga riskkapitalbolagen som ineffektiva och med skyhöga kostnader för skattebetalarna. Inlandsinnovation har sedan 2011 haft kostnader på 65 miljoner kronor, och förvaltningskostnader på klart över 10 procent

Enligt nya uppgifter från Dagens Industri har Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson, Per Åsling, fått det statliga riskkapitalbolaget Inlandsinnovation att satsa skattepengar i flera företag med starka personliga kopplingar till hans egen person.

Detta är bara den senaste av turerna i det statliga riskkapitalbolaget. Med anledning av det har jag två frågor till näringsministern:

Vad är det egentligen som har hänt i det statliga bolaget Inlandsinnovation?

Vilka åtgärder vidtar nu näringsministern för att reda ut de frågetecken som finns?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-01-31 Anmäld: 2014-02-04 Besvarad: 2014-02-18 Sista svarsdatum: 2014-02-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (15 anföranden)