Regeringens hantering av Postnord

Interpellation 2019/20:360 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Postnord har utmaningar med ekonomi och verksamhet. Fallande brevvolymer ställer stora krav på att ändra arbetssätt och minska kostnader. Det gäller i såväl Danmark som Sverige.

För några år sedan blev problemen i Postnord akuta, vilket resulterade i att riksdagen 2017 beslutade om ett ägartillskott för att rädda företaget. Samtidigt sköt de danska ägarna till ett ägartillskott samt pengar för att bekosta omställning i den danska delen av företaget.

Från Moderaternas och riksdagens sida var det tydligt att ägartillskottet var en engångsföreteelse. Vi framhöll även att bolaget ska ta sitt ansvar och framför allt att regeringen måste sluta slarva med styrningen av de statliga bolagen.

Två år efter ägartillskottet har nya problem med Postnord uppstått. Företagets ledning är tydlig med att de behöver ytterligare medel för att bekosta en kommande omställning i företaget. Regeringen har inte gett något besked om det kan bli aktuellt att tillskjuta Postnord resurser.

I praktiken kan det behöva göras stora uppsägningar som inte kan hanteras med naturliga avgångar. Uppgörelsen med danska staten från 2017 innebär att problem i respektive land bekostas av respektive land.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

  1. Gör ministern bedömningen att det nu kommer att krävas skattepengar för att bekosta omställningen i Postnord, och i så fall hur mycket pengar?
  2. Gör ministern bedömningen att det nu kommer att krävas nya skattepengar i form av ägartillskott för att undvika en konkurs, och i så fall hur mycket pengar?
  3. Hur avser ministern att ge Postnord rimliga förutsättningar att klara sin ekonomi?
Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2020-02-24 Överlämnad: 2020-02-26 Anmäld: 2020-03-03 Svarsdatum: 2020-03-10 Sista svarsdatum: 2020-03-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)