Regeringens utlovade nya jobb

Interpellation 2009/10:409 av Ringholm, Bosse (s)

av Ringholm, Bosse (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:409 Regeringens utlovade nya jobb

av Bosse Ringholm (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

I valrörelsen 2006 lovade de borgerliga partierna att fler jobb skulle skapas, arbetslösheten och bidragsberoendet skulle samtidigt minska.

Med facit i hand vet vi att arbetslösheten och bidragsberoendet tvärtom har ökat, socialbidragen växer över hela Sverige. Jobben har uteblivit.

De nya moderaterna i Stockholm, Göteborg och Malmö lovade 150 000 nya jobb.

I Stockholm lovade de nya moderaterna att alla arbetslösa skulle ”garanteras, i de fall då arbetsbrist är orsaken till bidragsberoendet, arbete inom fem dagar”.

Jag vill därför fråga arbetsmarknadsministern:

Kan statsrådet redovisa hur många av de 150 000 utlovade nya jobben i Stockholm, Göteborg och Malmö som har kommit till stånd?

Kan statsrådet redovisa hur den utlovade jobbgarantin i Stockholm har utfallit, och kan statsrådet ge besked om alla arbetslösa fått jobb inom fem dagar enligt den utlovade garantin?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2010-05-21 Inlämnad: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-05-26 Sista svarsdatum: 2010-06-04 Besvarad: 2010-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)