Regionindelningens bevekelsegrunder

Interpellation 2015/16:721 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Regionfrågan har utretts ett flertal gånger, senast av Ansvarskommittén och Utredningen om den statliga regionala förvaltningen. Dessa utredningar har haft arbetsmarknad och tillväxt som utgångspunkt, men Indelningskommitténs presenterade karta har hälso-och sjukvården som grund. Skälet från statsrådet och hans kollegor är att mindre landsting inte klarar framtidens utmaningar som behöver mötas på ett mer samordnat och rationellt sätt.

Detta är anmärkningsvärt. Hälso- och sjukvården har sedan länge köpt högspecialiserad vård av varandra.

Ett annat argument från regeringspartierna är att säkra den regionala ekonomin, framför allt avseende hälso-och sjukvården.

Förslaget att Svealandsregionen ska bli en av de nya storregionerna väcker ett stort antal frågor och därför vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

  1. Vad framkom i analysen inför kartritningen?
  2. Blir sex landsting med svag ekonomi enligt statsrådets bedömning per automatik en rik storregion?
  3. Hur ser det ekonomiska underlaget ut för den så kallade Svealandsregionen?
Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2016-06-08 Överlämnad: 2016-06-10 Anmäld: 2016-06-13 Svarsdatum: 2016-06-28 Sista svarsdatum: 2016-06-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)