Reseavdragets betydelse för matchningen på arbetsmarknaden

Interpellation 2018/19:144 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Reseavdragen för egen bil diskuteras oftast ur ett fiskalt eller miljömässigt perspektiv, men reseavdragen är även viktiga för en fungerande arbetsmarknad. Tack vare bilen kan arbetssökande ta ett jobb på annan ort och arbetsgivare hitta arbetskraft över ett större område. Bilen gör helt enkelt arbetsmarknadsregionerna större och underlättar matchningen på arbetsmarknaden.

För arbetstagaren är reseavdragen ofta ekonomiskt avgörande för möjligheten att ta ett jobb lite längre bort utan att behöva flytta – det senare kanske är helt omöjligt med hänsyn till övriga familjemedlemmars arbeten eller studier. Reseavdragen är därmed i praktiken en del av svensk arbetsmarknadspolitik.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Hur ser ministern på reseavdragets betydelse för matchningen på arbetsmarknaden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-03-20 Överlämnad: 2019-03-21 Anmäld: 2019-03-26 Sista svarsdatum: 2019-04-09 Svarsdatum: 2019-04-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)