Riktiga jobb i stället för låtsasåtgärder

Interpellation 2014/15:494 av Hanif Bali (M)

av Hanif Bali (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

”Nu ska vi lösa ungdomsarbetslösheten på riktigt. Vi ska inte sätta ungdomar i låtsasåtgärder, vi ska inte göra det som är kortsiktigt.” Detta säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i en nyligen inspelad fil på regeringens hemsida.

Trots det marknadsför ministern att ungdomar ska in i olika former av arbetsmarknadsåtgärder som tidigare dömts ut som ineffektiva (se 90-dagarsgarantin) och som kritiserats av fackförbund, som inte vill se sin bransch som en arbetsmarknadsregulator (se traineejobb).

Alliansregeringen sänkte kostnaderna för att ha unga anställda. Vissa räknar nu lågt med att minst 19 000 riktiga jobb på den reguljära arbetsmarknaden försvinner om regeringen återställer dessa kostnader.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Vilka jobb anser ministern vara riktiga jobb?

Hur många unga har i dag låtsasåtgärder enligt ministern?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2015-04-08 Överlämnad: 2015-04-09 Anmäld: 2015-04-10 Sista svarsdatum: 2015-04-23 Svarsdatum: 2015-05-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)