Säkerhetsbrister i offentliga it-system

Interpellation 2017/18:208 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Ekot i Sveriges Radio har gjort en kartläggning över säkerhetsbrister i offentliga it-system. Det visade sig att tusentals sårbara system fanns i ett flertal myndigheter, kommuner och företag som bland annat har hand om avlopp, brandlarm och fjärrvärme. 

Det här är ytterst allvarligt, framför allt efter att världen i maj blev lamslaget av olika cyberattacker, främst WannaCry, ett ransomware som låste datorer och krävde betalning för att låsa upp dem igen. Världen över blev 250 000 datorer påverkade, bland annat Storbritanniens National Health Service (NHS) och Timrå kommun.

Om en liknande attack skulle drabba svenska avloppssystem eller kraftverk skulle det medföra katastrofala skador för samhället. 

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att så fort som möjligt säkra upp kritisk infrastruktur och täppa igen dessa säkerhetsluckor?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-11-22 Överlämnad: 2017-11-23 Anmäld: 2017-11-24 Sista svarsdatum: 2017-12-07 Svarsdatum: 2018-01-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)