Situationen i Venezuela

Interpellation 2015/16:649 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Jag besökte nyligen Venezuela för att träffa kollegor i parlamentet och andra representanter för den politiska oppositionen i landet. Den verklighet som mötte oss var skrämmande och den negativa utveckling som Venezuela nu genomgår är oroande på många sätt. 

Vi fick också träffa Lilian Tintori, fru till den fängslade oppositionsledaren Leopold Lopez, som dömts till ett mångårigt fängelsestraff för sitt politiska engagemang och motstånd till den odemokratiska regimen i landet.

Landet står på randen till ett totalt kaos och folket lider inte bara av det politiska förtrycket utan också av brist på varor, skenande kostnader och minskade inkomster samt en valuta i fritt fall. Alltför många har inte råd eller möjlighet att skaffa vare sig mat eller nödvändiga mediciner. Landet befinner sig i en nödsituation.

Landet och dess demokratiska krafter är i starkt behov av stöd från omvärlden.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

På vilket sätt stöder utrikesministern Venezuelas demokratiska krafter och hur anser utrikesministern att detta arbete skulle kunna utvecklas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2016-05-17 Överlämnad: 2016-05-17 Anmäld: 2016-05-18 Svarsdatum: 2016-06-07 Sista svarsdatum: 2016-06-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)