Situationen på bostadsmarknaden för unga och studenter

Interpellation 2012/13:369 av Lindholm, Jan (MP)

av Lindholm, Jan (MP)

den 10 april

Interpellation

2012/13:369 Situationen på bostadsmarknaden för unga och studenter

av Jan Lindholm (MP)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Den 1 februari 2013 trädde nya regler för andrahandsuthyrning av bostäder i kraft. Lagändringen fick redan före införandet massiv kritik då det befarades leda till kraftigt höjda hyror på andrahandsmarknaden och därmed till att ytterligare försvåra för den som har det svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.

Andrahandsmarknaden har varit en livboj för unga och studenter liksom för andra som av olika skäl haft svårigheter att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden. Därför var bland annat flera ungdoms- och studentorganisationer mycket kritiska till regeringens lagändring.

Efter två månader med den nya lagen ser vi redan att hyrorna ökat. Hyrorna för andrahandsboenden i Stockholms län har totalt sett ökat med 10 procent på ett år, enligt statistik från annonssajten Blocket som Svenska Dagbladet tagit del av och presenterade den 8 april 2013. Under första kvartalet 2013 var priset för en tvårummare i Stockholms innerstad 19 procent högre än under samma period förra året, med ett genomsnittspris på 11 241 kronor.

Det är viktigt med en väl fungerande andrahandsmarknad – för både uthyrare och hyresgäst. Regeringen har dock fullständigt glömt de senare i sin lagändring. När hyrorna stiger trängs redan utsatta grupper, såsom unga och studenter, ut än mer från bostadsmarknaden då de omöjligt kan betala de belopp som krävs.

Bostadsbristen är ett stort problem för framför allt unga och studenter. Enligt siffror från Hyresgästföreningen vill nästan en kvarts miljon unga ha en egen lägenhet. I bostadskön i Stockholm står 400 000 personer. I vissa studentstäder är kötiden fem år längre än studietiden.

Med anledning av ovanstående har jag tre frågor till bostadsministern:

Vad avser statsrådet att göra för att komma till rätta med den allvarliga bostadsbristen i landet?

Vad avser statsrådet att göra för att förbättra situationen för unga och studenter på bostadsmarknaden, inte minst i storstadsområdena?

Avser statsrådet att vidta någon åtgärd med anledning av den ovan redovisade höjningen av hyresnivåerna under den nya lagens två första månaders tillämpning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-04-10 Anmäld: 2013-04-10 Besvarad: 2013-04-23 Sista svarsdatum: 2013-04-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)