sjukskrivningsmålen

Interpellation 2003/04:43 av Könberg, Bo (fp)

av Könberg, Bo (fp)

den 22 oktober

Interpellation 2003/04:43

av Bo Könberg (fp) till statsrådet Hans Karlsson om sjukskrivningsmålen

I TV-programmet Agenda den 12 oktober sade arbetslivsminister Hans Karlsson så här: "För första gången så minskar sjukskrivningarna på i stort sett alla punkter. Kortidsfrånvaron minskar, de långa sjukskrivningarna börjar minska för första gången på fyra år och kostnaderna minskar för första gången den här månaden jämfört med samma period förra året." Tre konkreta påståenden som kan jämföras med den officiella statistiken.

1.Det är sant att korttidsfrånvaron är en aning mindre nu än för ett år sedan. Det kompenseras tyvärr mer än väl av att långtidssjukskrivningarna och sjuk- och aktivitetsersättningen, det som tidigare kallades för förtidspensionering, ökar.

2.Det är också sant att antalet långtidssjukskrivna minskade mellan maj och juni i år, de senaste månaderna Riksförsäkringsverket hade statistik för när Hans Karlsson uttalade sig. Men det gjorde de mellan maj och juni förra året också, och alla andra år. Det är en säsongsvariation som inte säger någonting om vad som händer under året. I juli ökade antalet igen. En mer intressant siffra är att antalet långtidssjukskrivna i juni i år var 16 % fler än i juni 2002, 134 000 jämfört med 116 000.

3.Kostnaden för sjukpenningssystemet under augusti var en aning lägre än i augusti förra året. Men det är bara en enskild månad, summan hittills under året är högre än under motsvarande period förra året. Räknar man in förtidspensionerna också så var kostnaden för årets första åtta månader 9,8 % högre än för motsvarande period 2002.

Sedan Hans Karlssons TV-framträdande har det kommit nya siffror från Riksförsäkringsverket. Nu är den som är sjuk tre veckor eller mindre osynlig i statistiken, eftersom regeringen har infört en tredje sjuklönevecka, som betalas av arbetsgivarna. Dessa människor har inte blivit friska för att de inte registreras i statistiken.

Den lilla nedgång som syns i antalet sjukskrivna är till stor del en överföring av långtidssjuka till förtidspensionssystemet. Regeringen har satt upp ett mål om att minska antalet dagar med sjukpenning, och det kan man tyvärr uppnå på det sättet. Vi har i Folkpartiet motionerat om att regeringen i stället ska sätta upp ett mål för den totala frånvaron på grund av sjukdom.

Ett exempel kan vara ohälsotalet. Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, förtidspension och sjukbidrag från socialförsäkringen. För detta saknas i skrivande stund statistik efter november 2002.

Vi behöver ett mål för den totala sjukfrånvaron, inte ett mål som kan uppfyllas genom att man flyttar folk från en kolumn i tabellen till en annan. Vi behöver klara besked från den ansvarige ministern.

Mina frågor till arbetslivsminister Hans Karlsson är:

1.Har ministern gjort bedömningen att långtidssjukskrivningarna minskat?

2.Är ministern beredd att ställa upp ett mål för den totala frånvaron på grund av sjukdom?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-10-22 Anmäld: 2003-10-22 Besvarad: 2003-11-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.