Sjukvården i glesbygd

Interpellation 2011/12:267 av Sjöstedt, Jonas (V)

av Sjöstedt, Jonas (V)

den 27 februari

Interpellation

2011/12:267 Sjukvården i glesbygd

av Jonas Sjöstedt (V)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården vård på lika villkor för hela befolkningen. I stora delar av Glesbygdssverige är detta i praktiken svårt att klara. I Västerbotten har landstinget gjort neddragningar i akutsjukvården med bland annat indragningar av ambulansverksamheten i Åsele samt på vårdplatser och akutmottagningar i Dorotea och Sorsele. Det finns stor oro i berörda kommuner för försämrad akutvård med långa avstånd och allt längre väntetider vid akuta situationer.

Landstinget i Västerbotten har en ansträngd ekonomi och hela landstingssektorn står inför stora utmaningar de närmaste åren. Demografi och medicinteknisk utveckling gör att sjukvården hela tiden kostar mer.

Detta kombineras just nu med urholkade statsbidrag som ger landstingen ett minskat ekonomiskt utrymme. Dessutom drabbas de av höga kostnader för privata hälsocentraler som med hjälp av den fria etableringsrätten väljer att placera sig där befolkningstätheten är hög och tillgången på sjukvård redan är god.

Min fråga till socialministern är:

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att garantera en god sjukvård även i glesbygd och i Norrlands inland?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-27 Anmäld: 2012-02-28 Besvarad: 2012-03-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (17 anföranden)