Skadestånd vid brott

Interpellation 2021/22:182 av Angelica Lundberg (SD)

av Angelica Lundberg (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Vid pressträffen den 30 november, när Magdalena Andersson presenterade sin regering, meddelade finansmarknadsministern att han tänker jobba för att kriminella inte ska kunna använda de pengar de tjänar på brott och oegentligheter. Åtgärder för att stävja kriminellas framfart är viktiga, och det är positivt att ministern lyfter denna fråga. Det finns dock fler områden som behöver lyftas när det kommer till att motverka kriminalitet.

Frågan om skadestånd kopplat till brott har på senare tid aktualiserats. Detta inte minst genom fallet där en våldtäktsdömd gärningsman fick sitt straff nedsatt i en högre instans. Därmed var han berättigad till skadestånd för att ha suttit frihetsberövad längre tid än det slutgiltiga straffet utgjorde. Summan, 840 000 kronor, har med rätta provocerat många, i synnerhet då offrets skadestånd är väsentligt lägre och då gärningsmannen fortsatt är dömd för brottet i fråga.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att verka för en lagändring så att den som frihetsberövats förlorar rätten till skadestånd i de fall då gärningsmannen alltjämt, även efter ett nedsatt straff, är dömd för det brott som föranlett frihetsberövandet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-08 Överlämnad: 2021-12-09 Anmäld: 2021-12-10 Svarsdatum: 2022-01-14 Sista svarsdatum: 2022-01-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)