Skattehöjningar kopplade till klimat och miljö

Interpellation 2021/22:471 av Jasmin Farid (M)

av Jasmin Farid (M)

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

Efter åtta år av socialdemokratiskt styre kan det vara på sin plats att summera vad som har hänt och vad som är resultatet av den politik som regeringen fört. Skattehöjningar av olika slag har varit ett populärt inslag under deras tid vid makten.

Klimatfrågan är en av vår tids främsta utmaningar. Men regeringens politik är inte lösningen och har mött kritik från experter och Klimatpolitiska rådet. Utsläppen minskar för långsamt. Vi ser också att regeringens klimatpolitik slår mot jobb och tillväxt och gör det svårt för människor i deras vardag. Samtidigt har regeringen byggt upp ett kostnadsläge som måste finansieras. Det betyder att regeringen måste dra tillbaka utgiftshöjningarna. I stället väljer de att ytterligare skruva upp skattenivån och stoppa Sveriges tillväxt.

Några exempel på detta är de skenande priserna på drivmedel, till följd av åratal av skattehöjningar, som lett till att människor vittnar om att det inte längre lönar sig att åka till jobbet. Andra exempel är symbolpolitik som plastpåseskatten, som har mycket begränsad miljönytta. På planeringsstadiet finns även skatt på take away, som kaffekoppar och lunchlådor, och skatt på kläder och skor.

Moderaterna vill i stället bedriva en klimatpolitik som förenar minskade utsläpp med ekonomisk tillväxt. Bland annat genom att ställa om transportsektorn till ren el och hållbara biobränslen, ställa om industrin så att den kan bidra till minskade utsläpp och vara pådrivande för globala klimatinsatser.

Min fråga till finansminister Mikael Damberg lyder:

 

Kommer ministern fortsatt att införa skatter med klimat och miljö som argument men som i själva verket försvårar vardagen för människor och som medför begränsad nytta sett i relation till andra åtgärder?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-04-29 Överlämnad: 2022-05-02 Anmäld: 2022-05-03 Svarsdatum: 2022-05-10 Sista svarsdatum: 2022-05-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (17 anföranden)