Skattepolitik för ökad tillväxt

Interpellation 2020/21:77 av Niklas Wykman (M)

av Niklas Wykman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Krisens slag mot Sverige belyser våra brister. Historien lär oss dock att länder som genomgår kriser men som samtidigt ställer om ekonomin genom innovationer och strukturförändringar har fått stora ekonomiska fördelar. Möjligheten ligger framför oss att sjösätta reformer som vi vet att Sverige behöver för högre tillväxt och full sysselsättning.

Redan före krisen hade Sverige bland EU:s lägsta tillväxt. Nu mer än någonsin hade landet behövt politiskt ledarskap och handlingskraft. Sverige behöver bättre villkor för företagande och entreprenörskap – mer tillväxt och investeringar. Det finns goda förutsättningar för att på allvar ändra det dödläge svensk ekonomi hamnat i under de senaste åren, när tillväxten per capita blivit lägst i hela EU. Men det kräver reformer och politisk vilja. Regeringens budgetförslag innehåller reformer om över 100 miljarder, men ändå saknas de mest angelägna åtgärderna för långsiktigt stärkt tillväxt och åtgärder som på allvar stärker företagsamhet och knäcker arbetslösheten.

Moderaternas budgetförslag omfattar permanent sänkt bolagsskatt, i stället för det tillfälliga, ettåriga, retroaktiva avdrag som regeringen föreslår i budgeten. Enligt Konjunkturinstitutet innebär en lägre effektiv bolagsskatt både ökade utländska etableringar i Sverige och inhemska investeringar. Utöver detta är sänkt skatt på arbete, bidragsreformer och en mer balanserad a-kassa viktiga åtgärder som bidrar till fler jobb och starkare ekonomisk återhämtning.

Finansministern hävdade i februari i en intervju i Expressen att skattelättnader på jobb och företagande är ”tönterier” när det kommer till att öka sammanhållningen. Hur ska vi öka sammanhållningen om det inte ska bygga på att människor kommer i arbete? Hur kan det vara ”tönterier” att skapa jobb? Magdalena Andersson är svaret skyldig.

Mina frågor till finansminister Magdalena Andersson:

 

Genom vilka konkreta åtgärder kommer ministern, bland annat genom skattepolitiken, att säkra att Sverige inte fortsatt riskerar att hamna bland länderna med lägst tillväxt i Europeiska unionen, utan i stället strävar mot en högre tillväxttakt?

Vad avser ministern att göra för att förhindra att skattebördan på svenska företag ökar under mandatperioden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2020-10-22 Överlämnad: 2020-10-22 Anmäld: 2020-10-23 Sista svarsdatum: 2020-11-12 Svarsdatum: 2020-11-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)