Statlig service på landsbygden

Interpellation 2016/17:310 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Statsminister Stefan Löfven berättade i sitt senaste jultal att statsrådet Shekarabi fått uppdraget att säkra hela landets tillgång till grundläggande statlig service. Hela landet ska leva lovade statsministern.

Då infinner sig genast frågan hur regeringen definierar grundläggande statlig service.

Det är även oklart om boende i exempelvis Vilhelmina eller Älvdalen kan förvänta sig en grundläggande statlig service som är lika god som någon annanstans i Sverige.

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga statsrådet Ardalan Shekarabi följande:

  1. Hur definierar regeringen och statsrådet grundläggande statlig service?
  2. Är det statsrådets ställningstagande att medborgare i hela landet får valuta för skattepengarna när det gäller den grundläggande statliga servicen?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2017-02-14 Överlämnad: 2017-02-14 Återtagen: 2017-02-15 Anmäld: 2017-02-15 Sista svarsdatum: 2017-03-01