Stockholmsskattens effekter på bostadsmarknaden

Interpellation 2008/09:453 av Damberg, Mikael (s)

av Damberg, Mikael (s)

den 8 april

Interpellation

2008/09:453 Stockholmsskattens effekter på bostadsmarknaden

av Mikael Damberg (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Den retroaktiva skatten på uppskov av reavinst vid bostadsflytt som regeringen infört är både orättvis och orimlig. En effekt av den nya skatten som inte diskuterats särskilt mycket är att det nu blir relativt sett dyrare att flytta vilket kommer att minska rörligheten på bostadsmarknaden. Minskad rörlighet uppstår bland annat eftersom den nya skatten försvårar för de barnfamiljer som drömmer om att flytta till ett större boende. Den nya skatten riskerar dessutom att göra det ännu svårare för unga människor att förverkliga drömmen om den första egna bostaden.

Socialdemokraterna vill avskaffa den retroaktiva ränteskatt som regeringen infört på uppskov. I praktiken är detta också en skatt som har kommit att bli en extra Stockholmsskatt. Stockholmsskatten kan betyda tusentals kronor i höjd boendekostnad vilket lägger ytterligare börda på många Stockholmsfamiljer mitt under den allt djupare jobb- och välfärdskrisen.

Mina frågor till statsrådet är:

1. Vilka effekter för rörligheten på bostadsmarknaden har statsrådet bedömt att Stockholmsskatten får?

2. Avser statsrådet som ansvarig för bostadsförsörjningsfrågor att verka för att den retroaktiva skatten på uppskov vid byte av bostad avskaffas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-04-08 Anmäld: 2009-04-08 Svar fördröjt anmält: 2009-04-24 Sista svarsdatum: 2009-04-27 Besvarad: 2009-05-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)