Stöd till barn vid vårdnadstvister

Interpellation 2019/20:56 av Mikael Eskilandersson (SD)

av Mikael Eskilandersson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Antalet vårdnadstvister har ökat under senare år, vilket antagligen har många orsaker, men det förbättras knappast av gällande regelverk. Förutom det felaktiga tänket att domstolar är bäst lämpade att lösa barns situation finns det många inbyggda brister i regelverket, inte minst att regelverket fokuserar på vårdnad om barnet i stället för på hur barnets behov av föräldrarna bäst ska lösas. En del skrivningar är direkt kontraproduktiva, som till exempel den något märkliga skrivning som kan tolkas som att samarbetssvårigheter ska vara grund för enskild vårdnad och som därmed har gett föräldrar incitament att inte komma överens utan i stället skapa samarbetssvårigheter. Att förändra detta synsätt borde vara högt prioriterat.

Trots att vårdnadstvister i allra högsta grad handlar om barnen är det inte sällan just de som råkar mest illa ut och kan hamna i kläm när föräldrarna inte är överens. För att säkerställa att barnets bästa alltid beaktas bör barnet få stöd i vårdnadsprocessen genom en särskild stödperson som är med genom hela processen men som inte behöver delta vid domstolsförhandlingar. Personen kan med fördel utses av socialförvaltningen och är då barnets kontaktperson och stöd under och efter en vårdnadstvist.

Jag vill med anledning av detta fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur arbetar ministern och regeringen för att ge barn bättre stöd när föräldrarna har svårt att komma överens?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-16 Överlämnad: 2019-10-17 Anmäld: 2019-10-18 Svarsdatum: 2019-11-05 Sista svarsdatum: 2019-11-07
Debatt (10 anföranden)