Stöd till restaurangnäringen

Interpellation 2020/21:298 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Sveriges krögare och företagarna i Gävleborg verksamma i restaurangnäringen går på knäna ekonomiskt. Med anledning av pandemilagstiftningen blir möjligheten till intäkter för restauranger ytterst begränsade då begränsningar gäller för såväl antalet gäster som för tider för alkoholservering. En välkänd restaurang i Gävle som har bedrivit sin verksamhet under många år har gjort mångmiljonförluster år 2020 på grund av den rådande situationen, och under kort tid har flera restauranger gått i konkurs i Gävleborg. Ett antal restaurangägare i Gävleborg vittnar om en ytterst utsatt ekonomisk situation.

Restaurangföretagarna i Gävleborg skriver i en debattartikel i Gefle Dagblad;

”Det är bråttom, klockan är inte fem i tolv längre, den är redan slagen och i förlängningen hotas välfärdssamhället om inget radikalt sker. Bara i Gävleborg handlar det om 130 000 jobb. Bland småföretagen riskerar nästan tiotusentals arbetstillfällen att nu gå förlorade om stödinsatserna uteblir. Man måste införa ett riktat hyresstöd som utbetalas med omedelbar verkan till de hårdast drabbade branscherna. Gör det även möjligt för småföretagen att ansöka om korttidspermittering redan i dag. Hjälpen måste komma nu – utan hinder och byråkratiskt stelbenta regler. Se också till att omsättningsstöd administreras till alla företag som tappat 30 procent av omsättningen under krisen.”

Det finns näraliggande länder där restaurangnäringen inte på samma sätt drabbas av exempelvis konkurser. Möjligen ser stödsystemen annorlunda ut i dessa länder.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

1. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att de befintliga stöden når fram, med tanke på att många företagare vittnar om att stöden inte når fram som det var tänkt?

2. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att ta fram stödpaket som verkligen når fram till restaurangföretagarna i Sverige, när företagens intäkter drastiskt begränsas genom pandemilagstiftningen?

3. Kommer ministern att studera andra länders stödsystem för restaurangnäringen och eventuellt implementera några av dessa system, och vilka länder skulle det i så fall handla om?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

statustext: Interpellationen är inlämnad Inlämnad: 2021-01-13 Överlämnad: 2021-01-14 Anmäld: 2021-01-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.