Svensk lag och Encrochat

Interpellation 2020/21:610 av Arin Karapet (M)

av Arin Karapet (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Den organiserade brottslighetens framfart genom vårt land har fört med sig utbredd otrygghet, sprängningar mot flerfamiljshus, mord på offentliga platser och ett stort mänskligt lidande. Situationen är så pass alvarlig att vi har näst intill en skjutning om dagen och ett mord i veckan.  Det är ett Sverige många inte känner igen sig i och kan identifiera sig med. Det trygga lilla landet i norr är inte längre skonat från kriminalitetens brutalitet.

De senaste månaderna har vi i medierna kunnat läsa om ett flertal gripanden av och åtal mot grovt kriminella gängmedlemmar och en och annan gangsterrappare. Det som möjliggjort för svensk polis och åklagare att nå de här framgångarna är att fransk polis lyckats knäcka krypteringstjänsten Encrochat, som använts väldigt frekvent av tungt kriminella. Åtalen hade inte varit möjliga eftersom svensk polis enligt svensk lagstiftning inte tillåts få de verktyg de behöver för att komma åt den moderna teknik som dagens organiserade brottlighet använder sig av. 

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Avser statsrådet att utreda om det är möjligt för svensk polis att arbeta på samma sätt och genomföra insatser som fransk polis gjort med Encrochat?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-03-29 Överlämnad: 2021-03-30 Anmäld: 2021-04-06 Sista svarsdatum: 2021-04-19 Svarsdatum: 2021-04-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)